42
UmayBeren  ÇETİN
Lawyer U

About me

Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kira Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnşaat Hukuku, Adi ortaklık Sözleşmeleri, Fikri Mülkiyet Hakları, Tüketici Hukuku alanlarında uzmanlık, aynı zamanda Ceza hukukunun narkotik suçlar, siber suçlar ve dolandırıcılık suçları alanında çalışıyorum. Miras davaları özel ilgi alanım.

My specializations

Civil law
a branch of law that combines legal norms regulating property, as well as related and unrelated personal non-property relations that arise between different organizations and citizens, as well as between individual citizens.
Criminal law
a branch of law, a set of legal norms that determine the criminality and punishability of an act, as well as the grounds for criminal liability and exemption from it.

Süleyman Demirel Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Mezun

Çetin Hukuk ve Danışmanlık Hukuku
Avukat