У випадках виявлення порушень, за наслідками проведення контрольних заходів, згідно з положеннями ст. 255 КупАП Державна аудиторська служба України (ДАСУ) або Розрахункова палата України (законом передбачені зазначені повноваження) мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 164-14 КупАП.

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення визначається ст. 256 КупАП.

Відповідно до вимог ст. 257 КупАП протокол надсилають органові (посадові особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органові державної влади, органові самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яку притягують до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено. ДАСУ та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення в порядку затвердженому наказом ДАСУ від 01.12.2016 № 168.

З метою притягнення до адміністративної відповідальності особи, винної у вчиненні правопорушення ДАСУ і Рахункова палата України при складені протоколів про адміністративні правопорушення повинні дотримуватися строків, визначених у частині 3 ст. 38 КупАП (протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення).

Згідно зі ст. 284 КупАП у справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

- Про накладення адміністративного стягнення;

- Про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КупАП (до неповнолітніх);

- Про закриття справи.

Перелік видів адміністративних стягнень наведено у ст. 23 КупАП (попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; суспільно корисні роботи; адміністративний арешт; арешт з утриманням на гауптвахті).

Постанову про закриття справи виносять при оголошені усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокуророві, органові досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених ст. 247 КупАП.

У ст. 22 КупАП визначено, що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Ст. 247 КупАП наведено перелік обставин, при наявності яких провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю. До зазначених обставин належить, закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КупАП, і відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Тобто недотримання визначених ст. 38 КупАП строків або недоведення наявності складу правопорушення призводить до того, що суди закривають провадження у справі, і відбувається це доволі часто, про що свідчить і статистика справ про адміністративне правопорушення за ст. 164-14 КупАП (див. https://reyestr.court.gov.ua/Review/92907956https://reyestr.court.gov.ua/Review/94473273https://reyestr.court.gov.ua/Review/96493110)

Кого ж і за що ж притягують, та яка відповідальність передбачена згідно ст. 164-14 КупАП?

Передбачена відповідальність за порушення порядку визначення предмета закупівлі;

- несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації;

- тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом;

- неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)";

- ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом; порушення строків розгляду тендерної пропозиції - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн).

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону;

- застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом; невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону; відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення);

- укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі; внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом;

- внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни; порушення строків оприлюднення тендерної документації - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 51 000 грн).

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 000 до 85 000 грн).

Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом - тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 51 000 грн).

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом - тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 грн).

Тобто, штрафні санкції за здійснення порушень досить значні тому варто максимально ретельно підходити до процесу організації публічних закупівель та контролювати достовірність здійснених дій на електронних майданчиках.

 

Отримуйте юридичну допомогу онлайн, через сервіси на порталі:

Онлайн безкоштовна консультація юриста, відповіді на ваші питання допоможуть прийняти рішення про подальші дії.

Створіть свій тендер і оберіть собі юриста з числа фахівців, зареєстрованих на порталі.