196
0
0
Civil law
Для чого потрібна юридична консультація?
Юридична консультація надається професіоналами галузі права, які мають відповідну кваліфікацію та досвід. Це забезпечує високу якість консультації та зменшує ризики помилкових дій клієнта.
15.03.2023
335
0
0
Civil law
Довіреність на представництво в Банку. Загальні вимоги.
Залежно від того, ким визначається представник і на чому ґрунтується його повноваження, можна виділити наступні загальні вимоги до довіреностей.
21.11.2022
164
1
1
Civil law
Відмова працівника від обов'язкової вакцинації. Наслідки.
Відсторонення працівника від роботи слід розуміти як один із передбачених законодавством випадків призупинення трудових правовідносин, яке полягає в тимчасовому увільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасовому увільненні роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою або створювати умови для її виконання.
14.11.2022
198
0
0
Civil law
Особливості звільнення працівника у період дії воєнного стану
У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення...
11.11.2022
193
0
0
Civil law
Особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
Згідно з чинним законодавством України Банки України мають право для відкриття фізичним особам - резидентам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за межами України, фізичним особам-нерезидентам (крім резидентів російської федерації/республіки білорусь) рахунків виключно з метою придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
09.11.2022
199
0
0
Civil law
Права кредитора - банку у разі смерті боржника
У разі смерті фізичної особи, боржника за зобов'язаннями у правовідносинах, що допускають правонаступництво у порядку спадкування, обов'язки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи її спадкоємця.
01.11.2022
174
0
0
Civil law
Подвійне громадянство
Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.
26.10.2022
175
0
0
Civil law
Особливості використання нотаріально посвідчених довіреностей
Посвідчення довіреності, яка не містить обсягу прав, визначених підпунктом 8 пункту 1 постанови, не є нотаріальною дією щодо цінного майна і відповідно така довіреність може бути посвідчена нотаріусом, не включеним до Переліку.
13.10.2022
204
0
0
Civil law
СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1 липня 2022 року набирають чинності постанови Правління НБУ від 30.05.2022 року № 108 "Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та № 109 "Про розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
03.06.2022
188
0
0
Civil law
ВИПЛАТА ПЕНСІЙ, ГРОШОВИХ ДОПОМОГ У ВОЄННИЙ ЧАС
Можливість виплати грошових допомог та пенсій за бажанням осіб АТ “Укрпошта” у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування.
13.05.2022
200
0
0
Civil law
Щодо довіреностей військослужбовців
Постановою розширено перелік посадових осіб, що мають право посвідчувати довіреності, які законодавством  прирівнюються до нотаріально посвідчених.
09.05.2022
190
0
0
Civil law
Щодо посвідчення довіреностей в умовах воєнного стану
Посвідчення здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу за винятком довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна, коштами на рахунках у банківських та інших фінансових установах, а також транспортними засобами на строк більше трьох місяців, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами,...
28.04.2022
202
0
0
Civil law
Новий учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Законом передбачено набуття   АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та підвищення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 600 тисяч гривень.
27.04.2022
258
0
0
Civil law
Прийняття спадщини в період воєнного стану
В умовах воєнного стану посвідчення довіреностей та заповітів, засвідчення справжності підпису на документах здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.
26.04.2022
188
0
0
Civil law
Щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб
11.04.2022
190
0
0
Civil law
Дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі
Вказаним законом в законодавче поле України введено поняття «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі». 
21.02.2022
206
0
0
Civil law
щодо одностороннього розірвання договору оренди
У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
31.01.2022
232
0
0
Civil law
Про застосування РРО/ПРРО та ведення обліку товарних запасів з 1 січня 2022 року
застосування РРО/ПРРО та ведення обліку товарних запасів з 1 січня 2022 року
28.01.2022
265
0
0
Civil law
Медіація в українському законодавстві.
Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації.
18.11.2021
209
0
0
Civil law
Фінансовий моніторинг
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення до 5 тисяч гривень суми переказів, які проводяться без банківського фінмоніторингу.
17.09.2021