Національний банк України встановив підстави, порядок та форми здійснення нагляду за додержанням законодавства України щодо взаємодії з споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), порядок оформлення результатів.

Окрім того, НБУ встановлено вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, яким, зокрема:

-встановлено форми здійснення контролю кредитодавцем за додержанням колекторською компанією встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії з споживачем фінансових послуг, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки);

-встановлено вимоги до переддоговірної роботи з колекторською компанією;

-визначено порядок:

1) подання повідомлення кредитодавцем, новим кредитором до НБУ про укладення з колекторською компанією договору врегулювання заборгованості, про внесення змін до нього, закінчення строку його дії та/або про дострокове припинення (розірвання) такого договору;

2) надсилання повідомлення колекторською компанією до НБУ про залучення фізичної або юридичної особи на договірних засадах для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності, в т.ч. для безпосередньої взаємодії з споживачами фінансових послуг;

3) надання кредитодавцем, новим кредитором НБУ інформації про отримання ними від особи, яка не включена до реєстру колекторських компаній, пропозиції в будь-якій формі та в будь-який спосіб щодо здійснення в його інтересах дії, що за суттю є врегулюванням простроченої заборгованості;

4) розміщення інформації про колекторську компанію та осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності, вимог щодо взаємодії з споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) на власних вебсайтах, у програмних застосунках (мобільних додатках), що використовуються кредитодавцем, новим кредитором або колекторською компанією для надання послуг, а також у місцях надання таких послуг споживачам фінансових послуг;

5) здійснення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією фіксування взаємодії з споживачем фінансових послуг та іншою особою;

-передбачено, що керівник кредитодавця відповідає за визначення уповноважених осіб та організацію подання до НБУ відомостей відповідно до вимог даного Положення.

Зазначені правові норми передбачені постановами правління НБУ №76 «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії з споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)» та № 79 «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості», прийнятими 09.07.2021р. 

 

Отримуйте юридичну допомогу онлайн, через сервіси на порталі:

Онлайн безкоштовна консультація юриста, відповіді на ваші питання допоможуть прийняти рішення про подальші дії.

Створіть свій тендер і оберіть собі юриста з числа фахівців, зареєстрованих на порталі.